Laddar

Gene keys

Den engelska sidan för Gene keys

<

Gene Keys Shop - use the url and/or logo to embed in your mailouts, website, social media etc. It contains your unique ID - so any sales of digital products that result, you get a commission

För mig var det som att finna en totalt ny kompass och karta i mitt liv.
Min karta ser ut så här.
Vill du ha en första aning om hur man kan tolka sin karta finns det här en utmärkt läsning/berättelse om hur man kan läsa sin karta.
Se här.

Mariannas Gennyckel karta/Genekeys chart

Den svenska sidan för Genekeys