Laddar

Älska

Om jag vill rädda världen måste jag först älska den och  jag måste älska min nästa min andra min tredje som jag avskyr den som hatar  jag måste älska hatet i mig avskyn sveket skammen

Fortsätt läsa

Timglasets sand

Jordbundna varelser lösgör dig i dimman Ur gravarna stiger nya tidsåldrar fram Väktare som väntar på framtiden User upp ur tingens brunnskar De osynligas arv De ofärdigas inre vishet Är timglasets sand Som dilar våra

Fortsätt läsa

Vänskapen

Vänskapen är en tår i det gudomligas ögonblick, surdegen i brödet och grädden i mjölken. Vänskapen är de fattigas rikedom, fåglarnas sång och blommornas doft. Vänskapen är den fördolda nyckeln, navet i hjulet och kraften

Fortsätt läsa

Du är fri

Träd växer inte av sig själva i rad människan föds inte in i automatkön du är unik ställ dig under de fria träden väx i din takt låt tankarna gro Och på avskrädeshögen förmultnande sörja

Fortsätt läsa

Spår

Jag har hittat spår efter du i mitt liv I mina blodbanor i mina känslor var börjar jag var slutar jag genspiralens nya varptrådar stampar nya  trösklar varptrådsbarnen söker sig vidare och i huvudet på

Fortsätt läsa

Förena mig

Förena mig med den kraft som binder samman världen som får fåglarna att flyga mot fågelbordet galaxerna att löpa i rymden blommorna att slå upp  pupporna att öppna sina nya kroppar Förena mig med den

Fortsätt läsa