Laddar

Vänskapen

Vänskapen är en tår i det gudomligas ögonblick, surdegen i brödet och grädden i mjölken.

Vänskapen är de fattigas rikedom, fåglarnas sång och blommornas doft.

Vänskapen är den fördolda nyckeln, navet i hjulet och kraften i vågen.

Vänskapen är det mörka i rymden, pärmen i boken och vattnet i törsten.

Vänskapen är rytmen i språket, saltet i maten och knapparna i koftan.

Du är vänskapen, jag är vänskapen. Vi är varandras glödande kol.

Blås mig, livge oss och ro vår båt sakta över mörka vatten där oron, otillräckligheten och oförsonligheten bor.

Varje O kan bli Ö – där vi kan gå iland och ”hålla måltid” med varandra.