Laddar

Och havet förlät oss allt

Förödelsen var mer än stor

den var större än orden

större än jorden

större än tyngden i varje människas hjärta

Det var då jorden började sjunga sin vaggsång och vi var många som gick till den sista vilan

vi andra tappade tonen i den sång andra försiktigt tog upp

Bara humlorna visste att det omöjliga var möjligt

därför började vi åter att samla nektar åt varandra

trösta vårt trasiga hopp

och kyssa jorden med våra fötter

Träden fick oss att hålla ut

de pinade tallarna viskade sanna sagor

och havet som hela tiden andades liv och död

liv och död

lät till slut sitt salt hela våra sår

och tiden som bytte riktning

bildade en ny sträng i vårt mänskliga dna

Inte två

inte tre

bara ett

bara vi

och havet förlät oss allt

så som det alltid har gjort.