Laddar

Förena mig

Förena mig med den kraft

som binder samman världen

som får fåglarna att flyga mot fågelbordet

galaxerna att löpa i rymden

blommorna att slå upp 

pupporna att öppna sina nya kroppar

Förena mig med den kraft som får blodet att hålla mig vid liv
örnen att mata sina ungar

och mina händer att baka bröd

Förena mig med den kraft 

som får skogen att växa

böcker att bli tröstare

och frön att bli cedrar
Förena mig med den kraft
som får vinet att jäsa

stenen att täckas med mossa

och ögat att röras till tårar
Förena mig med den kraft som smälter berg till diamanter

bäckar som blir till is

och vågar som blir till sång
Förena mig så som mörker blir till ljus

som kyla blir till värme

som svaghet som blir till kraftLåt mig bli ett
som jag är

som du är

och alla är ett med varandra

För-enade-till-ett