Laddar

Odla ditt geni

Under livet gång har jag allt mer kommit att älska symboler och metaforer för att förstå livets innersta och värdefullaste frågor. Kanske just för att de inte kan förklaras i ord, för de rymmer så mycket mer. Ibland är det kanske inte ens svaret vi söker utan vi behöver hjälp att formulera frågan.
Under många år tänkte jag att människans inneboende, medfödda Gudomlighet var som en slipad diamant inom var och en, men ibland var det helt dold och vi själva varken erkände den eller kunde uppleva den.

I dag när jag åter läste introduktionen till boken Genekeys blev detta citat än mer värdefullt. ”Din genialitet är jorden och ditt högre syfte gror från denna jord – varse sig det är att vara en enkel ört, en delikat frukt eller ett stort ekträd. Gennycklarna är odlingsmanuelen som kommer att guida dig genom växtprocessen. Men fröet är redan där inuti dig, det väntar inuti ditt DNA. ” (Ur boken Gene keys av Richard Rudd)

Ja vår genialitet, vår medfödda Gudomlighet är fröet, vi föddes med. Och vi är alla så olika. Det känns ibland svårt att ta in men också trösterikt. Vi är så olika. Jag har under olika tider sneglat avundsjukt på naturen, träden , vårlökarna och blommorna – som bara vet när de skall gro, när de skall blomma, gå ned i vila eller bara ihärdigt växa mot himmelen utan att fråga efter syfte, mening eller mål. De bara är. Det är inte lika lätt att vara mäniska. Men fröet inom oss är där likafullt, liksom jorden under våra fötter.

Läs mer här