Laddar

Allt är bara en berättelse

Det faller löv här nu och det är som det skall

allt ska kläs av 

in till märgen 

allt är bara en berättelse 

och det som är sant 

faller till marken och leta sig fram 

genom människolagen på 

jordskorpan vida fält

Det jag förnummit var

 din fantomsmärta och förlorade dröm 

blev min 

men spegelvänd 

Dina skuggor letar sig in 

bland mina gener 

och mitt livs träd är ditt. 

Min sav är dina rötter 

som jag vuxit ur och 

som blir sav och frömjöl 

för nya årstidslagringar. 

Dränk inte dina pelargonier i tårar. 

Ro inte i havet av skuld. 

Du är en ilandfluten ö 

i världshaven 

där vi alla fick stiga iland och

bo en stund på jorden.

Vänd dig inåt

åt det håll

solen går upp i dig

Följ tråden av ingenting

in mot törsten för tomhet

Du är ett vedträd
lagt på den väldiges eld
brinner i vemod och gödslar

den steniga åkern

som blev ditt liv.