Laddar

Du är fri

Träd växer inte av sig själva i rad

människan föds inte in i automatkön

du är unik

ställ dig under de fria träden

väx i din takt

låt tankarna gro

Och på avskrädeshögen förmultnande sörja

växer liljelökarna

sprängfyllda av

ljus förundran och dold kraft (dold kraft) dådkraft

Du är ditt eget vin jäst till sötma