Laddar

Likt ett träd

Likt ett träd

växer du i din egen skugga

med rötterna i allt som värkt
allt svart

dina geners puls genom jordlagren
av din mänsklighet
Din skuggas mörkaste rot

bär ljus till hjärtats ådror
och pärlorna glittrar i gyttjan

om du vågar gå igenom

Som runor på marken ligger dina sår
du vandrar över dem med befriade tårar

som väcker tecken till meningar

som går ombord på läkande skepp

och styr rakt ut i

frihetens hav