Laddar

Välsignad vare jorden


Välsignad vare jorden som föder oss


Välsignat vare vattnet

dess liv och glittrande skönhet

Välsignad var luften

som andas och rör vid oss

Välsignad vare elden

som värmer och hämtar ljus

Välsignade vare bergen stenarna

och dess väldiga stillhet

Välsignade vare alla varelser

I norr i syd i öster och väster

Ovan jord och under jord

Välsignad vare människan

Må hon bli till välsignelse

Åt den Gudom som

lever i allt och alla.

050512
© Marianna Agetorp