Laddar

Homo Sanctus

Efter Homo Sapiens vad kommer sen?

”Any crisis is essentially a crisis of perception . . . It derives from the fact that we are trying to apply the concept of
an outdated world view – the mechanistic world view of science – to a reality that can no longer be understood
in terms of those concepts. We live today in a globally inter-connected world in which biological, psychological,
social and environmental phenomena are all interdependent.”
Fritjof Capra, Physicist

Fritt översatt.
”Varje kris är i huvudsak en kris av perception … Det härrör sig från det faktum att vi försöker tillämpa begreppet på en föråldrad världsbild – den mekanistiska världsbild av vetenskap – till en verklighet som inte längre kan förstås i termer av dessa begrepp.
 Vi lever idag i en globalt sammankopplad värld, med  biologiska, psykologiska, sociala och miljömässiga fenomen, där alla är beroende av varandra. ” Fritjof Capra, fysiker

Var och en är fri att spekulera. För mig har det länge varit en självklarhet att en ny människa skulle ta liv.
Homo Sanctus
Att fler har reflekterat i dessa tankegångar gläder mig att se.
Läs här ett intressant inlägg utifrån begreppet Homo Sanctus
Se också Pamela J. Peck, Ph.D. bok Coming of Age in Anthropology 2011
(Hennes bok har jag dock ännu inte läst)

Jag har upptäck ett nytt språk för mitt liv. Jag hade sökt det länge, men visste inte vad jag sökte. Jo jag sökte frid, frihet, försoning och en ny förståelse hur vi som människor, enskilt och gemensamt, skall kunna leva livet i lycka, harmoni och glädje. Jag fann mycket längs vägen. Otroligt mycket som fick mig att tro att jag funnit rätt, jag fann många hållplatser, många mötesplatser, många teorier, otaligt många böcker som blev otroligt värdefulla. Men jag sökte något mer, som samtidigt var uppdaterad på den senaste vetenskapen, någon teori som tillfullo såg mig som kropp, själ och ande. En teori som inte bara gick ut på att jag skulle tänka positivt – och sen ”leva lycklig i alla mina dar”…..
Jag sökte en teori som kunde komplettera Mindfulness och Meditation – som redan var en livsviktig del av mitt liv och min vardag.
Jag sökte hjälp för att förändra i mitt gamla dåliga tänkande, alla de, oftast fullkomligt omedvetna inprogrammerade ”koderna” som jag numera visste styrde mitt liv allt för tydligt.

Min dator kunde jag formatera om, jag kunde rensa hårddisken – och jag önskade att det fanns ett liknande synsätt och system för den mänskliga medvetandet. Jag hade också börjat ana att vetenskapen redan hade kommit långt i sin förståelse över hur vår hjärna och vår kreativitet fungerade, men det var oftast teorier om, inte hur jag som människa i min egen vardag, skulle kunna hjälpa mig själv.

Jag hade också börjat inse att det INTE vara var hjärnan som behövde ses över, omformateras, utan något mer. Jag var mycket medveten om att jag la ned alla mina tankar i magen, fick ont till följd av det, jag anade att jag hade massor av mycket tydliga minnen lagrade i mina celler, min gener. Inte bara från alla mina egna trauman och minnen – utan från alla mina förmödrar och släktgenerationer bakåt. Jag sökte ett nytt synsätt som kunde få min gamla teori om livet och framtid att gå ihop med allt nytt jag lärt under vägen.

Jag hade gått ur Svenska Kyrkan, jag hade gått ur politiken, jag hade ingen anställning – jag försörjde mig som poet och skapande människa – och hade gått ur min gamla självbild – men sökte ivrigare än någonsin efter en ny överblick över världen – som också kunde sträcka sig utanför mig, som kunde omfatta hela världen, alla orättvisor, alla fruktansvärda krig, människans förödande miljöförstöring.

Jag behövde en teori som kunde omfamna hela min älskade Moder Jord, min ”mån- och soldyrkan” – och som kunde få mig att åtminstone ana min plats i detta väldiga multiuniversum som jag bebor, alla svindlande planeter, galaxer och outgrundligt sköna och berörande bilder av vårt universum.

Ja jag behövde inte bara en teori, jag behövde en tydlig instruktionsbok – en ”gör-det-själv” bok – som inte kostade utifrån min ”poetlön” astronomiska summor. Hitta det den som kan – så tänkte jag aldrig. För jag visste att ” Den som söker han finner”. Så mycket satt bibelns lära ännu kvar i min ryggrad. Och också det gamla profetordet. ”Allting har sin tid”.

Ingen människa är den andra lik, men jag har alltid längtat efter att förstå mig själv – alltså ”Lanne” Anna Marianna Agetorp – född Svensson. Förstå min del, min ”pusselbit” i det kosmiska pusslet.

Tidigt i livet blev jag  kategoriserad i den gamla temperamentsläran av Ole Hallesby – Jag var en Melankoliker. Kände dock mig bara delvis hemma i den ”boxen”. Så fann jag äntligen, efter många års sökande läran om ”Enneagrammet”. Här fanns det nio personlighetstyper och den läran räckte långt. Men problemet var att jag kände mig inte helt hemma i någon ”box” där heller.

Av någon anledning kom jag aldrig överens med Astrologin – det var något som skavde i den teorin. Den mångtusenåriga Kinesiska läran om I Ching tilltalade mig mycket, men jag lyckades inte läsa mig till, eller förstå hur den skulle kunna bli värdefull för mitt liv.

Så jag sökte vidare. Äntligen trodde jag att jag var framme – för jag fann Human Design. Denna fantastiska nya lära och vetenskap – (som på INGET sätt skall förväxlas med ”intelligent design”). Den ledde mitt sökande till alla de nivåer jag trodde jag längtat efter. Äntligen fick jag svar på vem jag var, vem jag är och massor av svar varför.
Det är allmänt accepterat och ”fint” i dag att referera till myter, arketyper och gamla föreställningar, men inte att tro på dem. Men vår mänskliga frihet går utöver vad som är allmänt accepterade normer och föreställningar. Jag har alltid varit övertygad om att vetenskap och andlighet en dag kommer att ”knäppa händerna”.
Gene Key är en del av den rörelsen.