Laddar

Genekeys

Ljuset har åter vänt åter i naturens och i själens vida vilda landskap. Äntligen kan vi alla komma ur våra gamla skuggor och börja gå en ny gyllene stig inåt. I själens förunderliga landskap. Jag har inom mig påbörjat Den gyllene stigen. Djupt personlig, ja mestadels mycket privat. Jag delar den bara med få, de som finner intresse i det djupa samtalet. Och livet tar sig hos mig olika skapande uttryck. Här ett försökt till skildring av denna min och allas vår livsväg. Knutar, som kan lösas upp, en ensam väg, men över vida inre landskap. En väg till sann frihet. Ingen annan än du själv kan gå den.

The golden path

Den gyllens vägen – the golden path

Både i naturen och i själens landskap känns det som om våren äntligen är på väg.

Vad vi alla innerst drömmer om är FRIHET. Ja det är min fasta övertygelse.  Alla har vi väl olika associationer till ”frihet”, men för mig handlar det bland annat om – Frihet att vara mig själv, Frihet att tänka fritt, (fritänkare), Frihet att få känna mina egna känslor, leva det liv jag vill, och med vem jag vill. Men frihet är också ett ansvar. Jag kan inte lägga min frihet på någon annan, låta någon annan ”uppfylla mina behov”. För mig är det självklart att vi måste få känna frihet och kunna uttrycka oss oavsett religion, trosföreställningar, sexuell läggning, vilket land vi tillhör osv.

Jag har alltid känt starkt motstånd mot gränser, gränsdragningar. Ja även i mitt eget privata naturliv ogillar jag starkt alla instängslingar av mark, även om jag förstår att de behövs för att ”hålla djur inne” eller naturen ”ute”. Men få saker ger mig så stor tillfredställelse som att dra upp gamla taggtrådsstängsel runt markerna, ta bort fårstängsel som inte längre används, så de vilda djuren kan ströva fritt. Genekeys har för mig blivit en källa till sann kunskap som verkligen gett mig en inre rymd, ett nytt fritt tänkande, och ändå kan jag känna igen de gamla sanningarna från världens religioner, heliga lärare, helgon och mycket gamla föreställningar från våra förfäder – så kallade naturreligioner.

Men för att få denna frihet -som  jag menar vi alla drömmer om, griper vi oftast fel redskap. Vi ger den uppgiften till andra, vi låter våra skuggor, våra mörka sidor av oss själva, förslava andra och vi tar makten från andra ända ned på familjenivå. Jag har alltid sökt och älskat ny kunskap och vetenskap. Men också den modernaste vetenskapen är ofullkomlig, även om den har enormt många puselbitar över vår existens i dag. Ändå är det bara en början, inte minst i vår syn på universum, multiuniversun, och hur rymden med sin svarta materia och solsystem påverkar oss in på cellnivå, ja gennivå. Jag lyssnar alltid med största intresse när nya upptäckter läggs fram.

Var och en måste söka vår innersta övertygelse och hela tiden utmana oss själva med att verkligheten är större, vidare, och att det finns ”fler sidor i prisman”. Genekeys har introducerat en totalt ny, men ändå mycket gammal andlig och vetenskaplig lära, som gett mig ett rikt flöde –  att lära av och leva på. Jag känner en enorm glädje över, och tacksamhet för Richard Rudd, poet, lärare och nutida mystiker som tagit emot och delar med sig av denna nya lära.

Några vanliga frågor om Gene Keys – Gennycklarna

• Vad innebär Gennycklarna?

Gennycklarna kan liknas vid universellt inre språk ( genetiska nycklar) vars centrala syfte är att väcka oss till vårt högsta syfte i livet. Gennycklarna bygger på förutsättningen att vårt högre syfte existerar som en kod inbäddad i vårt fysiska DNA. Den roll som Gennycklarna har, är att låsa upp och aktivera den koden och frigöra vårt kreativa jag i världen.

• Var kommer Gennycklarna ifrån?

Gennycklarna består av 64 universella arketyper som ligger till grund för själva strukturen i vårt universum. De bildar en holografisk matris av rumstiden själv.

Som sådan representerar Gennyckel överföringen av en levande visdom som är gömd överallt i universum. Många andra kulturer och system har upptäckt samma åttafaldiga 64 faldiga geometrin bakom hela skapelsen. I sin nuvarande form, har Gennycklarna utvecklats av deras grundare Richard Rudd. Gennycklarna är också relaterad till I Ching.

• Hur verkar Gene Keys?

Som ett universellt språk, kan Gene Keys inandas direkt in i vårt liv genom en process av kontemplation. När vi begrundar Gene Keys, fysiskt, känslomässigt och mentalt, börjar de att höja frekvensen av vårt DNA. Detta sker genom en dimensionell förändring i vår inställning, när vi går in i en djupare acceptans av vår sanna gränslösa natur.

• Varför är Gennycklarna viktigt i en tid som denna?

Gennycklarna är en ny visdom som är tillgänglig för alla. Eftersom den inte är beroende av en extern uppsättning läror eller lärare, är de enkla, och kan anpassas till vår egen livsstil. Vid denna tid av intensiva världsförändringar och osäkerhet, är Gennycklarna en ny världsomspännande undervisning som syftar till att väcka mänskligheten till sin högre natur.

• Hur fungerar Gennycklarna i relation till Human Design?

Även om båda metoderna är inspirerade av samma matris av 64, är de mycket olika. Gennycklarna är en levande överföring av visdom som finns inom oss. Till skillnad från Human Design är de inte ett profileringssystem med fasta strategier för hur man ska leva vårt liv. Human Design är en logisk, mentalt system som fungerar inom en fast uppsättning parametrar. De genetiska nycklarna är en serie av transformerande upplevelsevägar som leder till högre medvetandetillstånd. Istället för att vara baserad på säkerhet, inbjuder Gennycklarna dig till att omfamna osäkerheten i tillvaron och vår egen gränslösa inre natur.

• Vad menas med att de Genetiska nycklarna är en överföring?

De genetiska nycklarna är en transmission vars djupaste visdom ligger bortom ord. De har en universell visdom inbäddad i strukturen av människans DNA, som väntar på att aktiveras och låsas upp. När en cell är mottaglig för att de Genetiska nycklarna kontempleras inom oss, börjar de verka inuti oss, förvandla vårt liv genom en pågående process av förståelse, självförlåtelse och insikt.

• Vad är en Hologenetic profil?

En Hologenetic Profile är en multi-dimensionell karta som tillåter oss att skapa personliga vägar (sekvenser) som relaterar till olika transformerande resor genom de Geneetiska nycklarna. Det krävs tid, datum och plats för vår fysiska födelse för att skapa vår individuella Hologenetic profil. Denna profil är en av de främsta verktygen för djup kontemplation över vårt eget liv. Det gör att vi kan förstå och tillfullo förkroppsliga universella mönster och arketyper som styr över vårt livs berättelse.

På ett ställe i boken Gene Keys finns det omtalat att Gene Keys första förmedling kom till Richard Rudd, bokens författare, i samma grotta som St Benedikt av Nursia en gång ägnade sig åt bön och fromma betraktelser

Läs mer här www.genekeys.com